پیش خرید

پیش خرید محصولات ایکیا

محصولات سنگین شامل انواع تخت, کمد, مبل و غیره به دو صورت خرید کامل و خرید با پیش پرداخت انجام می شود. در صورت انتخاب پیش پرداخت 70% قیمت محصول از خریدار دریافت می شود و مابقی مبلغ زمان موجود شدن محصول در فروشگاه عسلویه و هماهنگی با مشتری دریافت می گردد.

پس از رسیدن محصولات سنگین به دفتر عسلویه مسترکالا و تصفیه حساب مشتری با فروشگاه, محصولات توسط باربری برای مشتری ارسال می گردد. (هزینه باربری با مشتری محترم می باشد)

  • All
  • پیش پراخت
دراور 9 کشو سفید/ سبز کودک ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور 9 کشو سفید/ سبز کودک ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۸.۳۷۰.۰۰۰ است.
دراور 9 کشو سفید/ زرد کودک ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور 9 کشو سفید/ زرد کودک ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۸.۳۷۰.۰۰۰ است.
دراور 9 کشو سفید کودک ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور 9 کشو سفید کودک ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۸.۳۷۰.۰۰۰ است.
دراور شش کمد کودک ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور شش کمد کودک ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۱۷.۱۴۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۱۳.۶۹۰.۰۰۰ است.
دراور سه کشو کودک ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور سه کشو کودک ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۸.۵۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۶.۷۸۰.۰۰۰ است.
دراور پنج کشو ایستاده کودک ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور پنج کشو ایستاده کودک ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۹.۳۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۷.۸۴۰.۰۰۰ است.
دراور پنج کشو کودک ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور پنج کشو کودک ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۱۱.۸۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۹.۱۷۰.۰۰۰ است.
دراور شش کشو کودک ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور شش کشو کودک ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۱۳.۶۹۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۱۰.۷۶۰.۰۰۰ است.
دراور سبد دار کودک سفید ایکیا مدل TROFAST
Sale

دراور سبد دار کودک سفید ایکیا مدل TROFAST

قیمت اصلی تومان ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۸.۳۷۰.۰۰۰ است.
کمد لباس باز سفید ایکیا مدل SYVDE
Sale

کمد لباس باز سفید ایکیا مدل SYVDE

قیمت اصلی تومان ۱۱.۹۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۷.۹۵۰.۰۰۰ است.
جاکفشی سه طبقه دربدار ایکیا مدل BRUSALI
Sale

جاکفشی سه طبقه دربدار ایکیا مدل BRUSALI

قیمت اصلی تومان ۱۱.۸۳۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ است.
فرش کم پرز بژ ایکیا مدل HOLSTEBRO
Sale

فرش کم پرز بژ ایکیا مدل HOLSTEBRO

قیمت اصلی تومان ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۹.۲۸۰.۰۰۰ است.